نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل :

نظرات و شکایات :

 

نشانی: شیراز / بلوار آزادی / روبروی بوستان آزادی / هتل ستارگان شیراز
تلفن: 8 - 32276100 (071)    ،    32275979 (071)
فکس: 32276005 (071)    کدپستی: 7143836865

 

موقعیت جغرافیایی هتل ستارگان شیراز
تور مجازی هتل ستارگان شیراز
درباره شیراز