در رسـتوران سـنتی هتل سـتارگان بـرای تهـیه و طـبخ انـواع غذاهـا و نوشـیدنی ها از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه استفاده می شود.

ساعت پذیرایی رستوران: صبحانه: 7 الی 10       نهار: 12 الی 16       شام: 19 الی 23

Top

موقعیت جغرافیایی هتل ستارگان شیراز
تور مجازی هتل ستارگان شیراز
درباره شیراز